دستگاه برش آلومینیوم

تفاوت دستگاه برش آلومینیوم و upvc

تفاوت دستگاه برش آلومینیوم و upvc

دستگاه برش اختصاصی آلومینیوم چیست؟ دستگاه برش دوسر آلومینیوم ایلماز جهت برش دو سر انواع پروفیل های upvc و ALUMINIUM در زوایای دلخواه میباشد که سرعت و دقت برش پروفیل را افزایش میدهد . با توجه به اینکه قسمت برش پروفیل بعنوان ...